06/01/2017   New propellers.
5152-RD GEMFAN 5152 / 5.1 x 5.2" 3-blade Propeller Set - Red (2 pairs)
5152-BU GEMFAN 5152 / 5.1 x 5.2" 3-blade Propeller Set - Lake Blue (2 pairs)
5152-CR GEMFAN 5152 / 5.1 x 5.2" 3-blade Propeller Set - Clear (2 pairs)
2035-PL GEMFAN 2035 / 2 x 3.5" 4-blade Propellers - Purple (2 pairs)
2035-BU GEMFAN 2035 / 2 x 3.5" 4-blade Propellers - Blue (2 pairs)
2035-CR GEMFAN 2035 / 2 x 3.5" 4-blade Propellers - Clear (2 pairs)