11/14/2018   New DJI spare parts.
MAVIC-NO24 DJI Mavic Pro Part 23 - Axis Bottom Shell (Left)
MAVIC-NO23 DJI Mavic Pro Part 23 - Axis Bottom Shell (Right)
INSP1-NO06 DJI Inspire 1 Part 6 - GPS
INSP1-NO13 DJI Inspire 1 Part 13 - 3510H Motor (CCW: M1/ M3)
INSP1-NO24 DJI Inspire 1 Part 24 - 3510H Motor (CW: M2/ M4)
INSP1-NO08 DJI Inspire 1 Part 8 - main board & battery bracket component